A könyv

„A polymyalgia rheumatica új szemlélete” e témában nemzetközileg is az első monográfia.

Szerzője közel 30 éve foglalkozik a időskori gyulladásos mozgásszervi megbetegedésekkel tudományos értekezését is e témában írta. Tagja az európai és amerikai nemzetközi PMR munkacsoportnak, és különösen jó kapcsolatot ápol az amerikai Mayo Klinika reumatológusaival.

A most megjelent monográfia az elmúlt 20-30 év alatt felhalmozódott új ismeretekről, a betegség új szemléletéről ad összefoglalót, beszámol arról a paradigmaváltásról, melynek kapcsán a PMR az 50 év feletti korosztály kifejezett gyulladásos aktivitással, váll- medenceövi izomlázszerű fájdalmával járó, kisdózisú szteroidra gyógyuló betegsége a GCA azaz az óriássejtes arteritisz csoport egyik tagjává nőtte ki magát a craniális tünetekkel, valamint a nagyerek gyulladásával járó vaszkulitiszek mellett.

Ismerteti a patogenetikai hátteret, a képalkotó diagnosztikát, a terápiás lehetőségeket, a nemzetközi tudományos társaságok által felülvizsgált, egységesített-standardizált új klasszifikációs és terápiás protokollokat. Bemutatja a modern célzott terápiákat és a célértéken való kezelést. Az elméleti ismereteknek a korszerű klinikai gyakorlatban történő alkalmazását esetismertetésekkel támasztja alá.

A Medicina kiadó gondozásában most megjelent kiválóan szerkesztett és igen szép kivitelű  könyv valamennyi orvos-, különösen minden reumatológus szakember számára javasolt,  tanulságos olvasmány. Remélhetőleg hamarosan angol nyelven is mgejelenik.

A könyvhöz az ajánlást dr Poór Gyula professzor Széchenyi-díjas akadémikus, az ORFI főigazgatója írta. Könyvismertetést a Magyar Reumatológiában dr Kiss Emese professzor asszony, míg a Medicus Universalisban dr Gömör Béla professzor írt.

 

Recenziók

Poór Gyula dr: 

A polymyalgia rheumatica új szemlélete, Ajánlás

Medicina Zrt, 2022. 9-10. oldal

 

Kiss Emese dr:

Magy Reumatol, 2022, 63, 41. oldal

 

Gömör Béla dr:

Med Univ, LV, 1 szám, 2022 február, 33-34.oldal   

 

 

Bloghttp://drschmidtzsuzsanna.hu/blog/%20Az%20els%C5%91%20PMR%20monogr%C3%A1fia