Az ORFI kapcsolat

Reumatológus szakorvosi tevékenységemet kezdettől a ORFI-ban (Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet) végzem. A szakmát kíváló mesterektől tanultam, Dr.Megyeri Ágnes, Dr.Balogh Zsolt, Dr.Gömör Béla professzoroktól. A tudományos gondolkodást, kutatást Dr. Merétey Katalin, akadémiai nagydoktornak köszönhetem.

1995-ben írtam meg kandidátusi téziseimet,

1997-ben kineveztek főorvosnak,

1998-tól a III. Reumatológiai Osztály osztályvezető helyettesi feladatait láttam el.

2004-ben elbúcsúztam a fekvőbeteg ellátástól, Prof. Dr. Poór Gyula főigazgató főorvos jóváhagyásával tudományos, oktatói és gyakorló orvosi munkámat az ORFI Központi Szakambulancia keretén belül látom el azóta, vezetem az időskori arthritisek szakambulanciát, részt veszek a biológiai terápiás és általános reumatológiai ambuláns szakellátásban.

Kiemelt tudományos témám a polymyalgia rheumatica, melynek keretében kb. 100 beteg adatait tartalmazó adatbázissal dolgozom.

Az európai és az amerikai reumatársaságok PMR munkacsoportjának állandó tagja vagyok.

Részt vettem a PMR nemzetközi klasszifikációs vizsgálatban.

Az arthritisek mellett több más érdekes mozgásszervi betegségről számoltam be esetismertetések formájában.

Posztgraduális, graduális képzések kapcsán kopásos reumatológiai betegségekről tartottam, szerveztem oktatási programokat.

Szakmai hátterem ma is változatlanul az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet.